Vanaf 25 mei 2018 dienen alle organisaties (dus ook kleine mkb-ers, zzp-ers, verenigingen etc.) die persoonsgegevens verwerken in een privacyverklaring aan te geven hoe zij deze persoonsgegevens verwerken, welke gegevens worden bewaard, met welk doel deze gegevens worden bewaard en welke termijn gegevens worden bewaard. Dit moet duidelijk inzichtelijk zijn voor de bezoekers, leden, klanten, passanten (hierna ‘klanten’ genoemd) op websites. Op de homepagina wordt door middel van een aanklikbare link gewezen op de aanwezige Privacyverklaring van die betreffende website, waar ‘klanten’ kunnen inzien hoe de GDPR/AVG wordt gehandhaafd.Privacyverklaring Onlylifestyle

De Privacyverklaring is verplicht!

Ook OnlyLifestyle ontkomt hier niet aan.

Op deze pagina wordt uitgelegd – na de inleidende algemene informatie over de GDPR/AVG – welke gegevens wij bewaren, voor welk doel en voor hoe lang. Dit zijn enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor het kunnen leveren van onze ‘diensten’ aan jou als bezoeker. Vrees niet dat we ongewild iets van je bewaren, en nog belangrijker: kom je erachter dat we iets van je bewaren dat je wilt hebben verwijderd, dat kan!

Helaas is dit alles niet in een paar zinnen verwoord en zal je, indien je precies wilt weten hoe het zit met jouw gegevens op deze website er even voor moeten gaan zitten om deze wellicht wat taaie opsommingen in je op te nemen. Uiteraard kan je het algemene informatieve gedeelte overslaan en direct verder scrollen naar de Privacyverklaring van OnlyLifestyle.

Waarom is een privacyverklaring wettelijk verplicht?

Dit alles is het gevolg van de General Data Protection Regulation (GDPR) oftewel in het Nederlands de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) Wet die op 25 mei 2018 van kracht gaat. De GDPR regelt alle privacywetgeving voor heel Europa. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) treedt buiten werking vanaf 25 mei 2018 en wordt geheel door deze nieuwe Europese richtlijnen vervangen.

Dit geeft heel veel vragen bij bedrijven, organisaties en verenigingen. Want bijna niemand ontkomt eraan, ook (relatief) kleine (hobby)bloggers dienen een verklaring op hun website te plaatsen waarin precies staat aangegeven welke gegevens ze van ‘klanten’ verzamelen, onder welke grondslagen voor het kunnen leveren van hun ‘diensten’. Dus ook OnlyLifestyle.

Slaat een hobbyblogger dan ook gegevens op? Ja, zeer waarschijnlijk wel!

Ook al lijkt het wellicht zo dat je alle hobbyblogger geen gegevens verzameld, toch is het toestaan dat mensen kunnen reageren op je geschreven blogs al een vorm van gegevensverwerking.  Je dient immers als ‘lezer die wil reageren op een blogpost’ je naam en mailadres in te vullen voordat het mogelijk is je reactie te ‘plaatsen’. Al is dit niet eens de hoofdreden voor het je laten registreren bepaalde gegevens bij het geven van een reactie. Op deze wijze kan mijn website namelijk ongewenste antwoorden (spam) eruit filteren en tegenhouden.

Nu kan dit uiteraard wel een anonieme ‘naam’ zijn en de mailadressen worden afgeschermd voor andere lezers, maar deze worden wel door de blogger (in dit geval door mij) bewaard in de beheeromgeving. Zo herkent OnlyLifestyle je bij een volgend bezoek en staan je naam en mailadres via een cookie al voor je ingevuld (indien je je browser het toestaat om je gegevens op te slaan in cookies) en kan je gelijk je reactietekst invullen en verzenden.

Om je een duidelijk beeld te geven over wat OnlyLifestyle verzameld volgt hieronder de uiteindelijke privacyverklaring die dit verwoord.

De privacyverklaring van OnlyLifestyle

 

Laatst bijgewerkt: zaterdag 10 mei 2018

Onlylifestyle gaat vertrouwelijk met alle gegevens die je aan ons verstrekt om. Deze privacyverklaring informeert je precies over hoe wij met deze gegevens omgaan. Neem gerust contact met mij op als iets je niet duidelijk is.

Deze verklaring oogt wellicht wat zakelijk en daar is bewust voor gekozen.

 1. Over ons
 1. Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we:

 • Naam
 • Mailadres
 • IP-adres
 • Overige gegevens die je ons zelf verstrekt

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen omdat je een reactie hebt achtergelaten op onze website of je op een andere manier zelf deze gegevens aan ons hebt verstrekt

 1. Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven

e-mail

Je kunt met ons contact opnemen door een e-mail te sturen. We hebben dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die we op die wijze van jou hebben verkregen te verwerken. De inhoud van de e-mail (of het bericht via een sociaal kanaal zoals bijvoorbeeld Messenger van Facebook), je naam en e-mailadres verwerken we het met doel om op je bericht te kunnen reageren. We bewaren deze communicatie maximaal twee jaar.

Reactie op de website

We hebben een gerechtvaardigd belang om jouw gegevens te verwerken, met het doel jouw reactie op onze website te kunnen tonen. We bewaren deze gegevens zolang de website https://onlylifestyle.nl bestaat, ook als deze van eigenaar of naam wijzigt.

Nieuwsbrief

We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwsbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Winacties

Op Onlylifestyle worden winacties georganiseerd. Je kiest ervoor of je daaraan wilt deelnemen en gaat dan akkoord met de voorwaarden die bij de betreffende winacties worden gesteld. Deze voorwaarden kunnen per winactie verschillend zijn. De winnaar(s) worden altijd per mail bericht, daardoor is invullen van een correct mailadres van belang bij deelname om je prijs te kunnen claimen. Deze zijn niet openbaar in te zien, maar wordt wel door ons opgeslagen.

Statistieken

We verzamelen via Google Analytics globale gegevens die ons inzage geven in het aantal unieke bezoekers, sessies en views. Dit helpt ons om inzage te krijgen in de werking van de website en wat bezoekers graag zien en waar we nog verbeteringen kunnen aanbrengen.

Gerechtvaardigd belang

We hebben een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken voor een aantal van bovengenoemde doeleinden. We hebben daarbij een afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en onze belangen.

De website OnlyLifestyle heeft als hobbymatig doel (belang) – naast met veel passie informatieve blogs schrijven– een steeds groter groeiend publiek aan te spreken met blogs die op een persoonlijke wijze worden geschreven. Interactie met de lezers is daarbij van groot belang en voor interactie is dialoog via reacties onder de blogs belangrijk.

 1. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

Doorgifte derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Als ze niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Meestal hebben we gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kun je een kopie opvragen door ons een e-mail te sturen.

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Onlylifestyle.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 1. Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@onlylifestyle.nl

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

 1. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden: [https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/] vinden. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices [http://www.youronlinechoices.com/be-nl/] kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

 1. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.